topleft topright

Diensten


Functioneel Beheer

 

Als gevolg van veranderingen in de markt of wetgeving, veranderen ook de diensten en producten van verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken en (financiële) overheidsinstellingen. Dit heeft tot gevolg dat zij regelmatig hun administratiesystemen dienen aan te passen. Naast dat met deze systemen de nieuwe diensten en producten goed verwerkt moeten kunnen worden, is het tevens van belang dat de nieuwe systemen naadloos aansluiten bij de eisen en wensen van de gebruikers. Doing it Consultancy ondersteunt haar klanten bij dit proces.

 

De specifieke werkzaamheden waar Doing it Consultancy voor ingezet wordt zijn onder andere:

 

•    het schrijven van business requirements;

 

•    het beoordelen van functioneel ontwerpen;

 

•    het opstellen van acceptatie testplannen;

 

•    het testen van de applicaties.

 

 

Doing it Consultancy kan, door de kennis en ervaring die zij bij de diverse organisaties in de uiteenlopende functies heeft opgedaan, een grote bijdrage leveren bij het creëren van goede en passende applicaties.

 

Pensioenen en Levensverzekeringen

 

Indien er door wijzigingen in de markt of wetgeving bij verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken en (financiële) overheidsinstellingen werkzaamheden ontstaan die afwijken van de dagelijkse werkzaamheden, wordt Doing it Consultancy tijdelijk ingezet om deze werkzaamheden te verrichten. In dit kader wordt Doing it Consultancy bijvoorbeeld ingezet voor het uitvoeren van (deel)projecten waarbij producten en/of administratiesystemen aangepast worden aan de nieuwe wet- en regelgeving (compliance).

 

Tevens wordt Doing it Consultancy ingezet bij verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken en (financiële) overheidsinstellingen die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning wegens een personeelstekort. Bijvoorbeeld doordat ze op korte termijn niet het gekwalificeerde personeel kunnen vinden dat ze nodig hebben voor de dagelijkse operationele werkzaamheden op het gebied van pensioen en leven.

 

 

Projecten

 

Voorbeelden van projecten die door Doing it Consultancy (mede) uitgevoerd worden, zijn:

 

•    het analyseren van pensioenreglementen en pensioenbrieven;

 

•    het uitvoeren van conversies.

 

 

Door de proactieve aanpak van Doing it Consultancy gecombineerd met haar veelzijdige kennis en ervaring, kan Doing it Consultancy van grote meerwaarde zijn bij het snel en goed uitvoeren van complexe projecten.

 

 

Administratieve en commerciële ondersteuning

 

De inzet van Doing it Consultancy wordt gebruikt voor onder andere:

 

•    de backoffice;

 

•    de midoffice;

 

•    de frontoffice.

 

 

Doing it Consultancy kan, als ervaren specialist op het gebied van (collectieve, semi-collectieve en individuele) pensioenen en levensverzekeringen, direct de ondersteuning bieden die haar klanten nodig hebben. Door de jarenlange ervaring en door het up-to-date houden van de kennis middels vakopleidingen, is Doing it Consultancy vertrouwd met vele administratiesystemen en beschikt zij tevens over een flinke dosis specifieke branchekennis.

 

 

 

 

 
Algemene Voorwaarden
Weblogiq